Zasady współpracy

Podjęcie współpracy rozpoczyna się od podpisania umowy oraz upoważnień do reprezentowania Państwa firmy przed organami administracji publicznej min. Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Państwową Inspekcją Pracy. Jako Kancelaria składamy wszystkie niezbędne dokumenty zawiadamiające o zawarciu umowy do odpowiednich instytucji.
Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych, Państwa firma jest zobowiązana do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, czyli do wystawiania dowodów sprzedaży oraz do gromadzenia dokumentów zakupu otrzymywanych od swoich kontrahentów. Zgromadzone dokumenty dostarczają Państwo do Kancelarii Rachunkowej REDITUS w terminie 7 dniu po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Dokumenty można dostarczyć osobiście do biura, lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Wszystkim naszym Klientom w ramach umowy zapewniamy konsultacje i porady dotyczące prowadzonych przez nich działalności gospodarczych.

Skontaktuj się z nami pod numerem: 41 240 60 82