Oferta

Zakres świadczeń, jakie oferuje Kancelaria Rachunkowa Reditus, zapewnia wsparcie w obszarze pełnej oraz uproszczonej księgowości. Oferowane przez nas usługi rachunkowe dotyczą podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich firm. Obok pomocy dotyczącej usług rachunkowych proponujemy także wsparcie w obsłudze kadrowo - płacowej.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość

Prowadzimy na bieżąco księgi rachunkowe, na które składa się: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych, inwentarz. Wystawiamy i wysyłamy potwierdzenia sald. Sporządzamy sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek wyników oraz informacje dodatkowe.

Obliczamy zaliczki na podatek dochodowy, przekazujemy do urzędu drogą elektroniczną roczne deklaracje podatkowe CIT, PIT -36 i PIT-36L. Sygnalizujemy i oceniamy problemy oraz zagrożenia mające wpływ na ewidencjonowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów ryczałtu ewidencjonowanego

Prowadzimy ewidencję dla celów podatku dochodowego (skala podatkowa, podatek liniowy oraz ryczałt), ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, ewidencję przebiegu pojazdów a także innych ewidencji wymaganych prawem. Rozliczamy delegacje krajowe i zagraniczne przedsiębiorców.

Obliczamy zaliczki na podatek dochodowy przy jednoczesnym uwzględnieniu pozostałych źródeł uzyskiwania przychodu dochodowego. Sporządzamy i przekazujemy drogą elektroniczną roczne deklaracje podatkowe PIT -36 i PIT-36L, PIT-28. Sygnalizujemy i oceniamy problemy oraz zagrożenia mające wpływ na ewidencjonowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych.

Prowadzenie spraw z zakresu kadr i płac

Pomagamy w założeniu akt osobowych, w opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, itp. Przygotowujemy niezbędne dokumenty związane z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników i zleceniobiorców. Dokonujemy zgłoszeń i wyrejestrowania do ZUS osób zatrudnionych oraz członków ich rodzin. Sporządzamy listy płac pracowników oraz rachunki do umów cywilnoprawnych wraz z rozliczeniem ZUS i PIT. Rozliczamy delegacje krajowe i zagraniczne pracowników.

Wysyłamy drogą elektroniczną obowiązkowe deklaracje wpłat na PFRON oraz rozliczenia dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Wypełniamy i przekazujemy do Urzędów Pracy wnioski o dotacje i dofinansowania do zatrudnienia osób bezrobotnych. Sporządzamy i przesyłamy drogą elektroniczną sprawozdania GUS związane z zatrudnieniem.

Prowadzenie rejestrów VAT

Dokonujemy zgłoszenia aktualizacji lub wyrejestrowania Klienta jako czynnego podatnika VAT oraz VAT UE. Prowadzimy ewidencje sprzedaży VAT (w tym sprzedaży vat-marża) oraz ewidencję zakupu VAT obejmujące: dostawy wewnątrzwspólnotowe, nabyci wewnątrzwspólnotowe, importu usług, dostaw towarów i świadczenie dla których podatnikiem jest nabywca, ewidencje zakupu dotyczące działalności mieszanej.

Sporządzamy i przekazujemy drogą elektroniczną do urzędu skarbowego wszystkie deklaracje miesięczne lub kwartalne VAT oraz Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT.

Skontaktuj się z nami pod numerem: 41 240 60 82

Pozostałe usługi:

Świadczymy usługi doradcze związane z dotacjami unijnymi

  • Przygotowywanie części finansowej biznes planów.
  • Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu.
  • Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu.
  • Współpraca z firmami doradczymi w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm.
  • Przygotowujemy i składamy do ZUS wnioski o wystawienie zaświadczenia A1 (dla osób pracujących w UE).
  • Sporządzamy i składamy deklaracje podatku od czynności cywilno-prawnych, nieruchomości, spadków i darowizn, sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska itp.
  • Pomagamy w wypełnianiu wniosków kredytowych.
  • Sporządzamy i przesyłamy drogą elektroniczną do urzędu skarbowego zeznania roczne z dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą.

Profesjonalne rozliczanie dochodów z zagranicy – zwrot podatku z zagranicy

Współpracujemy z profesjonalną firmą z długoletnim doświadczeniem na rynku specjalizującą się w rozliczaniu podatków oraz świadczeń rodzinnych z zagranicy. Kompleksowo i terminowo wykonujemy rozliczenie podatku i dochodów z zagranicy. Świadczone przez nas usługi dotyczą między innymi takich państw, jak: Niemcy, Holandia, Belgia, Anglia, Irlandia.
 
100%

Satysfakcja gwarantowana